Kino X Stupava je členom Europa Cinemas

Spoločnosť Europe Cinemas bola založená v roku 1992 s financovaním z programu MEDIA (Tvorivá Európa) a z Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Europa Cinemas je sieť kín so zameraním na európske filmové tituly.

Cieľom organizácie Europa cinemas je poskytovať prevádzkovú a finančnú podporu pre kiná, ktoré sa zaväzujú prinášať na filmové plátno významný počet európskych filmových titulov, ponúkať akcie a iniciatívy, ako aj propagačné činnosti zamerané na mladých divákov. Vďaka podpore fondu Eurimages a francúzskeho ministerstva zahraničných vecí, sa vplyv Europa Cinemas šíri do krajín východnej Európy, na Balkán, do Ruska a do Turecka.

Europa Cinemas - 42 krájín - 596 miest - 977 kín - 2350 kinosál